Hâkimiyet ne demektir ve kime aittir?

Soru: Hâkimiyet ne demektir ve kime aittir? Cevâb:     Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. “el-Hukm” kelimesi Arabçada: “İyileştirmek amacıyla menetmek, düzeltmek, karar vermek” mânâlarında masdar; “ilim, derin anlayış, siyâsi hâkimiyet, karar ve yar...

Hakimiyet Yetkisi

 HAKİMİYET YETKİSİ Abdullâh Saîd el-Müderris   Üzerimize vâcib olanın zikrinden sonra…  İslâm Dîni’ne göre hâkimiyet, diğer bir deyişle egemenlik, kayıtsız ve şartsız Allâh’u Teâlâ’nındır. Bu sebeble kanun ve yasa koyma yetkisi ile ihtilaflarda hükmetme salahiyeti Allâ...