Hâkimiyet ne demektir ve kime aittir?

Soru: Hâkimiyet ne demektir ve kime aittir? Cevâb:     Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. “el-Hukm” kelimesi Arabçada: “İyileştirmek amacıyla menetmek, düzeltmek, karar vermek” mânâlarında masdar; “ilim, derin anlayış, siyâsi hâkimiyet, karar ve yar...

Hâkimiyyet Kayıtsız ve Şartsız Allâh’a Aittir

 HÂKİMİYYET KAYITSIZ VE ŞARTSIZ ALLÂH’A AİTTİR Abdullâh Saîd el-Müderris     Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden...

Hakimiyet Yetkisi

 HAKİMİYET YETKİSİ Abdullâh Saîd el-Müderris   Üzerimize vâcib olanın zikrinden sonra…  İslâm Dîni’ne göre hâkimiyet, diğer bir deyişle egemenlik, kayıtsız ve şartsız Allâh’u Teâlâ’nındır. Bu sebeble kanun ve yasa koyma yetkisi ile ihtilaflarda hükmetme salahiyeti Allâ...
teşride bulunmak

Teşride Bulunmak

TEŞRİDE BULUNMAK Ebû Ubeyde el-Muallim MUKADDİME: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...

Hâkimiyet Allah’ındır

HÂKİMİYET ALLÂH’INDIR Mustafa b. Sezgin   Hükmetme yetkisine sahip olanın ismiyle… Bizi ve kâinattaki her şeyi en ince noktasına kadar yaratan ve rızık veren Allâh’u Teâlâ olduğu gibi hüküm verme ve hüküm isteme konusunda da başvurulacak tek otorite Allah’ın...