Teşride Bulunmak Allah’a Aittir

TEŞRİDE BULUNMAK ALLAH’A AİTTİR Esedullâh Saîd     Yaratan ve emredenin yüce ismiyle…  Zamane insanları dünya ve ahiret kendilerine zerre faydası olmayan nice şeyin içerisinde ömürlerini tüketiyorlar. Lüzumlu lüzumsuz demeden önlerine çıkan birçok bilgi...

Hâkimiyet ne demektir ve kime aittir?

Soru: Hâkimiyet ne demektir ve kime aittir? Cevâb:     Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. “el-Hukm” kelimesi Arabçada: “İyileştirmek amacıyla menetmek, düzeltmek, karar vermek” mânâlarında masdar; “ilim, derin anlayış, siyâsi hâkimiyet, karar ve yar...

Hâkimiyyet Kayıtsız ve Şartsız Allâh’a Aittir

 HÂKİMİYYET KAYITSIZ VE ŞARTSIZ ALLÂH’A AİTTİR Abdullâh Saîd el-Müderris     Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden...

Hakimiyet Yetkisi

 HAKİMİYET YETKİSİ Abdullâh Saîd el-Müderris   Üzerimize vâcib olanın zikrinden sonra…  İslâm Dîni’ne göre hâkimiyet, diğer bir deyişle egemenlik, kayıtsız ve şartsız Allâh’u Teâlâ’nındır. Bu sebeble kanun ve yasa koyma yetkisi ile ihtilaflarda hükmetme salahiyeti Allâ...
teşride bulunmak

Teşride Bulunmak

TEŞRİDE BULUNMAK Ebû Ubeyde el-Muallim MUKADDİME: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...

Ey Allah’ın Kulu

EY ALLAH’IN KULU  Mustafa b. Sezgin    Yaratan, yaşatan ve yönetenin ismiyle… Ey Allah’ın kulu! Öncelikle bu yazılanlar senin hem dünya hem de ahirette mutlu olman için Allah Subhanehu ve Teâlâ’yı tevhid  etme (bir kılma) ilkelerinden biri olan hâkimiyet ilkesi...
tağuta muhakeme

Tâğûta Muhâkeme Olmayı İstiyorlar (20-30. Sorular)

21. Soru: Himâye talebi Dâru’l-Harb’te tâğutlara muhâkeme olmanın cevazına delîl olabilir mi? Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.  Bu sorunun tafsilâtı şöyledir: “Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem, Taif dönüşünde Mutim bin Adiyy’i...
tağuta muhakeme

Tâğûta Muhâkeme Olmayı İstiyorlar (10-20. Sorular)

11. Soru: Müslümanlar hâkim olamadığı için Allâh’ın kanunlarıyla hükmedecek bir mahkeme olmayan beldelerde yani Dâru’l-Harb’te tâğutlara muhâkeme olmak câiz midir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Tâğutlardan hüküm istemek zaman veya...

Sözün Özü

SÖZÜN ÖZÜ Ebû Ubeyde Esedullah Saîd el-Muallim Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… 1.Sözün inkılabıyla nice gönüller değişmiş ve değişen gönüller nice şeyleri değiştirmişlerdir. Gönüllerin değişimi için “SÖZÜN ÖZÜ” okyanustaki bir damladır. Damlaların gönüllerinize...
tağuta muhakeme

Tâğûta Muhâkeme Olmayı İstiyorlar (1-10. Sorular)

TÂĞUTA MUHÂKEME OLMAYI İSTİYORLAR Abdullâh Saîd el-Müderris   HUTBETU’L-HÂCE: Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini...

Hâkimiyet Allah’ındır

HÂKİMİYET ALLÂH’INDIR Mustafa b. Sezgin   Hükmetme yetkisine sahip olanın ismiyle… Bizi ve kâinattaki her şeyi en ince noktasına kadar yaratan ve rızık veren Allâh’u Teâlâ olduğu gibi hüküm verme ve hüküm isteme konusunda da başvurulacak tek otorite Allah’ın...

Tevhîd Gerçeği

TEVHİD GERÇEĞİ Esedullâh Saîd   ‘En güzel isimlerin sahibinin yüce ismiyle…’ “En güzel isimlerin sahibinin yüce ismiyle…” Kendimizi ve kendimize ait olan şeyleri, çevremizi ve çevremize ait olan şeyleri sorguluyor muyuz? Yoksa sorgulamak bize göre değil mi?...
12