İslamsız Yol

İSLAMSIZ YOL Ebû Ubeyde el-Muallim   ‘En güzel isimlerin sahibinin yüce ismiyle…’ Tarikat, kelime olarak yol demektir. Ancak bu kelime bu gün kavramlaşarak bir inanışı ve o inanışa göre yaşamayı temsil eden bir yolun adı olmuştur. Tarikat denen yapılanmaların İslam’ın...