Edeple Bütünleşmek

EDEPLE BÜTÜNLEŞMEK  Ebû Abdulmelik   ‘Rahman ve Rahim olan Allâh’ın adı ile…’ Edep, güzel terbiye, iyi alışkanlıklarla birlikte utanılacak hata ve ayıplardan korunmak demektir. İnsan zekâsının kapısı olan edep, iman ehlinin eksilmez giysisi, en değerli süsü, mağlup olmaz...