Sahîh Zikirler

SAHÎH ZİKİRLER Abdullâh Saîd el-Müderris . . Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimi-zin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz,...

Günlük Zikirler

 GÜNLÜK ZİKİRLER Abdullah Saîd el-Müderris          . Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...

Günlük Zikirler / Allâhumme Salli Alâ Muhammed

 GÜNLÜK ZİKİRLER Allâhumme Salli Alâ Muhammed Abdullah Saîd el-Müderris . Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden...

Günlük Zikirler / Estağfirullâhe Ve Etûbu İleyh

 GÜNLÜK ZİKİRLER Estağfirullâhe Ve Etûbu İleyh Abdullah Saîd el-Müderris . Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden...

Günlük Zikirler / Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâh

 GÜNLÜK ZİKİRLER Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâh  Abdullah Saîd el-Müderris . Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’...

Günlük Zikirler / Lâ İlâhe İllallâhu Vahdehu Lâ Şerike Leh

 GÜNLÜK ZİKİRLER Lâ İlâhe İllallâhu Vahdehu Lâ Şerike Leh, Lehü’l-Mülkü ve Lehu’l-Hamdu ve Huve Alâ Kulli Şeyin Kadîr Abdullah Saîd el-Müderris . Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret...

Günlük Zikirler / Subhânallâhi ve Bihamdihi, Subhânallâhi’l-Azîm

 GÜNLÜK ZİKİRLER Subhânallâhi ve Bihamdihi Subhânallâhi’l-Azîm Abdullah Saîd el-Müderris . Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amelleri...