Güncel Akîdevî Sorulara İslâmî Cevâblar

GÜNCEL AKÎDEVΠSORULARA İSLÂMÎ CEVÂBLAR Abdullâh Saîd el-Müderris . . Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle…  Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimi-zin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyet...