Akide İlminin Tahsili

AKİDE İLMİNİN TAHSİLİ Esedullâh Saîd . … Muvahhid Müslümanlar! Bildiğiniz gibi, ilim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır. Farzdır ne demek kardeşim! Farzdır yani zorunludur, yani zaruridir demek. Namaz farz, oruç farz, zekât farz, hac farz… Yani namazını beş vaki...

Güncel Akîdevî Sorulara İslâmî Cevâblar

GÜNCEL AKÎDEVΠSORULARA İSLÂMÎ CEVÂBLAR Abdullâh Saîd el-Müderris . . Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle…  Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimi-zin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyet...