İlim Talebelerine Nasihatlar

İLİM TALEBELERİNE NASİHATLER Mustafa b. Sezgin   Hamd âlemlerin rabbi olan Allâh’a, salat ve selâm kendisinden sonraki ümmetine miras olarak ilmi bırakan O’nun şerefli Rasûlü’ne, aline ve ashabının üzerine olsun. Genç Talebe Kardeşlerim! Sizlerde görüyorsunuz ki, zamanımızda...

Nasıl Bir Gençlik?

NASIL BİR GENÇLİK  Esedulâh Saîd   El-Aziz olan Allah’ın ismiyle… Bu gün 19 Mayıs. Bu gün yine “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı(!)” adında Kemalistlerin bayramlarından bir bayram daha var. Çocuklardan sonra, gençler de hedefte. Bu bozuk zihniyetin 93 sened...

Gençliğe Nasihat

GENÇLİĞE NASİHAT Esedullâh Sâid   BAŞLANGIÇ: Ey genç! Ey ömrümün ilkbaharındayım diyen kişi! Biliyorsun ki, bu hayat devir devirdir. Ancak her insan bu devirlere ulaşamayabilir. Ömrünün ne kadar olduğunu ne sen, ne de bir başkası biliyor? Niceleri daha gençliğe eremeden...