Cümle ve Kısımları (İsim Cümlesi ve Fiil Cümlesi)

ARAPÇA DİLBİLGİSİ CÜMLE VE KISIMLARI Abdullâh Saîd el-Müderris   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’In ismiyle. Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğin...