Cümle ve Kısımları (İsim Cümlesi ve Fiil Cümlesi)

ARAPÇA DİLBİLGİSİ CÜMLE VE KISIMLARI Abdullâh Saîd el-Müderris   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’In ismiyle. Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğin...

Kelime ve Kısımları (İsim, Fiil, Harf)

ARAPÇA DİLBİLGİSİ KELİME VE KISIMLARI Abdullâh Saîd el-Müderris   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’In ismiyle. Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini...