Şevval Orucu

ŞEVVAL ORUCU Esedullâh Saîd .     Muvahhid Müslüman kardeşlerim! Rabbim nasip etti bir Ramazan-ı Şerifi daha O’nun izniyle eda ettik, eda etmeye gayret ettik. Rabbim, hesap gününde ibadetlerimizi kabul edilmiş olarak görmeyi bizlere nasip eylesin. Allahumme âmin.    Değerli...

Iskat, devir ve ıskat-ı salât nedir?

Soru: Iskat, devir ve ıskat-ı salât nedir? Cevâb: Bismillahirrahmanirrahim. Iskat lügatte, ‘düşürmek’ anlamına gelirken, Istılahta ise, kişinin yaşarken eda edemediği ibadetlerinin vefatından sonra fakirlere fidye ödenerek düşürülmesine denir. Devir de lügatte ‘döndürmek...

Sigaranın hükmü nedir?

Soru: Sigaranın hükmü nedir? Cevap: Bismillahirrahmanirrahim. Sigara haramdır. Bu günde dünyanın çeşitli yerlerinde de sigarının haramlığından bahsedilmektedir. Rabbimiz bizlere temiz şeyleri helal, habis şeyleri ise haram kılmıştır. Faydalı olan şeyler temiz şeylerdir ki, bunlar...

Teşride Bulunmak Allah’a Aittir

TEŞRİDE BULUNMAK ALLAH’A AİTTİR Esedullâh Saîd     Yaratan ve emredenin yüce ismiyle…  Zamane insanları dünya ve ahiret kendilerine zerre faydası olmayan nice şeyin içerisinde ömürlerini tüketiyorlar. Lüzumlu lüzumsuz demeden önlerine çıkan birçok bilgi...

Sünnetten Ne Anlıyoruz?

SÜNNETTEN NE ANLIYORUZ? Esedullâh Saîd    Nebisine tebyin görevi verenin yüce ismiyle…   İnsanlar durdukları yere göre baktıkları şeyleri tanımlamaktalar. Değerli değersiz, güzel çirkin, gerekli gereksiz ve daha birçok algıyı belirleyen şey durdukları yer. Hak batı...

Ey Aklı Kıtlar!

EY AKLI KITLAR! Esedullâh Saîd Ey yolcu! Yol O’nun, yolcu O’nun… Ve sen! Sen de kimsenin değilsin, olmadın ve olmayacaksın. Tüm Âdemoğlu sadece ve sadece O’nun… Ve O’nun isteği: O’nun olanların sadece O’na teslim olup, yalnızca O’na itaat etmeleri… O’na boyun eğen, -O’nun...

Hulûl inancı nedir?

Soru: Hulûl inancı nedir?  Cevâb: Bismillahirrahmanirrahim. Hulûl, (Rabbimizi tenzih ederiz) Allah’ın evren ve insanla bütünleşmesi, onların cisimlerine girmesi anlamlarında kullanılmaktadır. Özellikle doğu dinlerinden köklerini alan ve de -maalesef- kendini İslam’a nispet ede...

Tarih Neyi Yazacak?

TARİH NEYİ YAZACAK? Esedullâh Saîd Dün olanları bu gün okuyoruz. Okuduklarımızın içerisinde elbette ki doğru olmayanlar da mevcut. Özellikle politik tarih, yalanlar, aldatmacalar, ihanetler üzerine inşa edilmiş. Hal böyle olunca da nice sahtekâr ve sahtelikleri de bu politik...

Kemalizm Din midir?

Kemalizm Din Midir? Esedullâh Saîd      Yazımıza “din nedir?” sorusu ile başlayalım. Ardından “dinleri kaç sınıfta inceleyebiliriz?” diyelim ve kısa bir açıkla yaptıktan sonra konumuza değinelim. Evet, din nedir? “Din, inanç ve amelin birleşerek oluşturduğu sistemdir.”...

Demokrasi Nedir?

KAVRAMLAR DEMOKRASİ NEDİR? Esedullâh Saîd        Demokrasinin Tanımı: Demokrasi kelimesinin aslı, Yunanca dimokratia (δῆμος, yani dimos, halk ile κράτος, yani kratia iktidar) kelimesinden türemiştir. Anlamı, “halkın yönetimi” demektir. Türkçeye, Fransız...

Kur’ân Nasıl Bir Kitap?

KUR’ÂN NASIL BİR KİTAP? Esedullâh Saîd   Kur’ân; Âlemlerin Rabbi tarafından seçilmiş son elçisi Hazreti Muhammed aleyhisselam’a 23 senede peyderpey indirilen, nesilden nesile tevatüren gelen kitap… Kur’ân; kelimelerin seçilişi, cümlelerinin kuruluşu, ayetlerinin tertib...

İslâm’da Kabircilik Yoktur

TEVHÎD DİNİ İSLAM’DA NELER YOKTUR? 1.MAKALE:  İSLAM’DA KABİRCİLİK YOKTUR Esedullâh Saîd   AÇIKLAMA: Ey Allah’ın kulu! Etrafında nice insan var ki, onların her birinin tuttuğu yol farklıdır. Bu gün herkes kendisinin en doğru olduğunu iddia etmekte… Durum öyle bir hal almış ki,...
12