Emin Olmak

EMİN OLMAK Esedullâh Saîd  Her türlü övgü ve övülmenin kendisine yapıldığı zatın ismiyle… O ki, dünyanın ve ahiretin sahibidir. O ki, tüm noksanlıklardan münezzeh olup, her şeye gücü yetendir. Ya Rab! Bizler aciz, Sen Kadirsin. Bizler fakir, Sen Ganisin. Bizler cahil, Se...

Doğruluğun Önemi

DOĞRULUĞUN ÖNEMİ Mustafa b. Sezgin   Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismi ile… Yerleri ve gökleri… meşakkat çekmeden yaratan Rabbimize hamd olsun.  Mekke müşriklerinin bile “el’ Emin” olarak vasıflandırdığı, bizim için en güzel örnek olan nebimiz Muhammed sallallâhu...