Kıyamda ellerin bağlanacağı yer neresidir? Bu konu hakkında imamlardan gelen nakilleri ve delillerini zikredebilirmisiniz?

Soru: Kıyamda ellerin bağlanacağı yer neresidir? Bu konu hakkında imamlardan gelen nakilleri ve delillerini zikredebilirmisiniz? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Namazda kıyam halindeyken ellerin bağlanacağı yerin neresi olduğu noktasında ümmetin...

Ref Risâlesi

REF RİSÂLESİ (Namazda Rükûa Giderken ve Rükûdan Doğrulurken Elleri Kaldırma Sünnetinin Beyânı) Abdullâh Saîd el-Müderris   Mukaddime: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle…  Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz....