Seçimler ve Ehven-i Şer

SEÇİMLER VE EHVEN-İ ŞER Abdullah Saîd el-Müderris . Üzerimize vâcib olanın zikrinden sonra… Allâh Azze ve Celle’ye ne kader hamd ve şükür etsek azdır. Bizleri en güzel bir yaratılışla yarattı ve rızıklandırıyor. İnsânların koyu bir câhiliyyeyi yaşadığı şu âhir zaman diliminde...