İsim Sıfât Tevhîdindeki Kaideler

İSİM SIFÂT TEVHÎDİNDEKİ KAİDELER Abdullâh Saîd el-Müderris   Mukaddime:  Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O...