İmam Ebu Yusuf ve İlim Sevdası

İMAM EBU YUSUF VE İLİM SEVDASI Esedullâh Saîd   İmam Ebu Yusuf (rahmetullahi aleyh) Hakkında İsmi Yakub bin İbrahim el-Ensari. Künyesi: Ebu Yusuf’dur. Nesebinin Ensar’dan Sa’d bin Buceyr’e uzandığı aktarılır. Irak’ın Kufe şehrinde 113/731 yılında doğmuştur. Birçok âlimden...