İki Dîn

İKİ DÎN Ebû Berâ b. Kâsım    Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle… Dinini bütün dinlere üstün kılmak için Rasulünün hak din ile gönderen Allah’a hamd olsun. Salat ve selam hak ve hidayet ile gönderilen Rasulüne aline ve ashabına olsun. Bu yazımızda iki dinden bahsedeceğiz....

Tevhid ve Tevhidin Kısımları

TEVHİD VE TEVHİDİN KISIMLARI Ebû Ubeyde Esedullah Said el-Muallim   Tevhid; Tevhid, Allah subhanehu ve teâlâ’nın kullarından istediği en büyük emir… Tevhid, yaratıcının kullarından istediği pak inanış, Allah subhanehu ve teâlâ’yı ibadetlerle birlemenin adı… Tevhid, Âlemlerin...

Din ve Dünya Adamları

DİN VE DÜNYA ADAMLARI  Osman et-Talib   Rahmân ve Rahîm Olan Allâh’u Teâlâ’nın ismiyle… Güncel yaşamda bir şeyler dinlerken veya okurken karşımıza çıkan “Din adamları” tanımı dikkatimi çekiyor. Nedir din adamı? Din adamı: Herhangi bir organize dinde çeşitli dinî...

Her Şeye Rağmen Ümitvârız

HER ŞEYE RAĞMEN ÜMİTVÂRIZ Ebû Ubeyde el-Muallim   ‘En güzel isimlerin sahibinin yüce ismiyle…’ Yine gece oldu. Yaşayanlara, yaşadığını sananlara, yaşamaya çalışanlara yine yeni bir gece… Dünyanın dört bir tarafından zalimlerin naralarını bastıran mazlumların çığlıkları yine...