Şeriat Nedir?

KAVRAMLAR ŞERİAT NEDİR? Esedullâh Saîd   Şeriat Öcü mü? Yıllarca şeriat öcü olarak gösterildi. Kim veya kimler tarafından? Elbette şeriatçılar veya şeriatı isteyenler tarafından değil. Şeriatı istemeyenler tarafından… Onların İsimleri, cisimleri farklı olsa da, hedefleri birdi...