Demokrasi

DEMOKRASİ Abdullah Saîd el-Müderris    İlk insân Âdem aleyhisselâm’dan kıyâmete kadar gelecek tüm beşeriyete adâleti emreden ve adâletin tesisi için de kitâblarını seçtiği güzide elçilerle kavimlerine gönderen en yüce zâtın, en güzel ismiyle… Kardeşlerim! Şu dünyâ hayatı,...

Putçu Sistemler ve Demokrasi

Putçu Sistemler ve Demokrasi Esedullâh Saîd … Tek yaratan, yaşatan ve yönetenin ismiyle…  Tarih boyunca insanların kafalarından uydurdukları bütün dinlerin genel adı, batıl şirk dinidir. Hak din bir tanedir, ancak bâtıl dinler çoktur. Bâtıl dinler, insanlar tarafından...

Demokrasi Nedir?

KAVRAMLAR DEMOKRASİ NEDİR? Esedullâh Saîd        Demokrasinin Tanımı: Demokrasi kelimesinin aslı, Yunanca dimokratia (δῆμος, yani dimos, halk ile κράτος, yani kratia iktidar) kelimesinden türemiştir. Anlamı, “halkın yönetimi” demektir. Türkçeye, Fransız...

Sözün Özü

SÖZÜN ÖZÜ Ebû Ubeyde Esedullah Saîd el-Muallim Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… 1.Sözün inkılabıyla nice gönüller değişmiş ve değişen gönüller nice şeyleri değiştirmişlerdir. Gönüllerin değişimi için “SÖZÜN ÖZÜ” okyanustaki bir damladır. Damlaların gönüllerinize...