Dava Adamı Olmak

DAVA ADAMI OLMAK  Abdullâh Saîd el-Müderris   Üzerimize vâcib olanın zikrinden sonra… Hak ya da bâtıl hangi davanın dâva adamları yoksa o dâvanın yer etmesi yahut gelişmesi mümkün değildir. Kısa zamanda izleri silinir ve tarihte esamesi bile okunmaz. “Dava adamı” olmak nedir...