Tâğûta ait bir okulda dîn dersi vermek câiz midir?

Soru: Tâğûta ait bir okulda dîn dersi vermek câiz midir? Sorunun tam metni şöyledir: Assalamun Aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh… Belçika gibi küfür ülkesinin okulunda İslâmî ders vermek doğru mudur?   Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Ve...