Cihâda Niyet Etmek

Cihâda Niyet Etmek: 1. Ebû Hureyre radîyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Her kim gaza etmeden veyahut gaza etmeyi nefsinden geçirmeden ölürse, nifâktan bir şube üzerinde ölür.” Hadîsin Tahrici: Hadîsi İmâm Müslim...