Cihâd ne demektir?

Soru: Cihâd ne demektir? Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kardeşim! Rabbimiz bizlere rahmet etsin, bilmelisin ki! Cihâd kelimesi lügatte: “Cehede, yechedü, cehden veya cühden” kökünden gelmiştir. “Takat ve meşakkat” , “güç ve kuvvet” anlamlarına...