Cihâdın Farziyeti ve Çeşitleri

Cihâdın Farziyeti ve Çeşitleri: 2. Enes radîyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Müşriklerle canlarınızla, mallarınızla ve dillerinizle cihâd edin.” Hadîsin Tahrici: Hadîsi İmâm Ahmed (12246), İmâm Ebû Dâvûd (2504) ve...

Cihâd ne demektir?

Soru: Cihâd ne demektir? Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kardeşim! Rabbimiz bizlere rahmet etsin, bilmelisin ki! Cihâd kelimesi lügatte: “Cehede, yechedü, cehden veya cühden” kökünden gelmiştir. “Takat ve meşakkat” , “güç ve kuvvet” anlamlarına...

Allâh Yolunda Cihâd Etmek

ALLÂH YOLUNDA CİHÂD ETMEK Abdullâh Saîd el-Müderris     Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidayete erdirdiğini hiç kimse sapıttıramaz,...

Bilâl bin Rebâh

BİLÂL BİN REBÂH Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Doğumu: Bilâl radıyallâhu anh’ın İslâm dinîne girmeden önceki hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Bir rivâyete göre Mekke’de bulunan, diğer bir nakilde ise Arabistan’ın...