Câhiliye

CÂHİLİYE  Abdullâh el-Eşrefî   Yerin ve göğün tek hâkimi olan Allâh’ın ismiyle… Bilindiği üzere yeryüzünde genel olarak iki yaşam tarzı ve hayat nizâmı vardır. Bunların birincisi İslâm Dîni’dir. İslâm Dîni:  Değer, ölçü, düşünce, inanç, hüküm, ahlak ve yaşam sistemi… Allâh...

Cahiliye Sistemi

CAHİLİYE SİSTEMİ Esedullâh Saîd     ‘En güzel isimlerin sahibinin yüce ismiyle…’ Rabbimiz; “Yoksa onlar cahiliyenin hükmünü (cahiliye idaresi ve kanunlarını) mü arıyorlar? İyi anlayan bir toplum için Allah’tan daha güzel hüküm veren kimdir.” (Maide: 5/50) buyurduğu halde,...