Âşûrâ günü işlenen bidâtlar nelerdir?

Soru: Âşûrâ günü işlenen bidâtlar nelerdir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Âşûrâ gününde işlenen bid’âtların temel kaynağı iki asla dayanmaktadır. 1. Bu günü, yas günü ilan edenlerin uydurduğu ve işlediği bid’âtlar. Bu t...

Âşûrâ günü hangi gündür?

Soru: Âşûrâ günü hangi gündür? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Âşûrâ günü, ümmetin cumhurunun üzerinde olduğu görüşe göre, Muharrrem ayının onuncu günüdür. Nitekim İmâm Nevevî rahîmehullâh, bu hususta şöyle demiştir: “Selef ve halefin âlimlerind...
aşure

Sahîh Âşûrâ Fıkhı

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI  Abdullâh Saîd el-Müderris . . MUKADDİME: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nu...

Mevlid Kandili

MEVLİD KANDİLİ Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla… Dînini kemâle erdiren Allâh Subhâhu ve Têâlâ’ya hamd olsun. Salat ve selâm bu hak dîni bizlere tebliğ ve tebyin eden Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellemin, âlinin, ashâbının ve hak davada...