Beşerî Sistemlerle Yönetenlerin İşledikleri Küfürler

BEŞERÎ SİSTEMLERLE YÖNETENLERİN İŞLEDİKLERİ KÜFÜRLER  Abdullâh Saîd el-Müderris Mukaddime: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amelleri...