Bela ve Musibetlerin Sebebi

BELA VE MUSİBETLERİN SEBEBİ Abdullâh Saîd el-Müderris    Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidayete erdirdiğini hiç kimse sapıttıramaz,...