Âşûrâ gününün önüne veya arkasına gün eklemeden oruç tutmak caiz midir?

Soru: Âşûrâ gününün önüne veya arkasına gün eklemeden oruç tutmak  caiz midir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Âşûrâ gününün önüne veya arkasına gün eklemeden oruç tutmak caizdir. Nitekim Şeyhu’l-İslâm İbn Teymiyye rahîmehullâh şöyle demiştir: “Âşûrâ...