Tâûsâ günü hangi gündür ve bu günde oruç tutmanın hükmü nedir?

Soru: Tâûsâ günü hangi gündür ve bu günde oruç tutmanın hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Tâûsâ, Muharrem ayının dokuzuncu günüdür. Nitekim İmâm Nevevî rahîmehullâh, bu hususta şöyle demiştir: “Âşûrâ, Muharrem’in onuncu günüdür. Tâsûâ ise,...