Âşûrâ günü işlenen bidâtlar nelerdir?

Soru: Âşûrâ günü işlenen bidâtlar nelerdir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Âşûrâ gününde işlenen bid’âtların temel kaynağı iki asla dayanmaktadır. 1. Bu günü, yas günü ilan edenlerin uydurduğu ve işlediği bid’âtlar. Bu t...

Âşûrâ gününün önüne veya arkasına gün eklemeden oruç tutmak caiz midir?

Soru: Âşûrâ gününün önüne veya arkasına gün eklemeden oruç tutmak  caiz midir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Âşûrâ gününün önüne veya arkasına gün eklemeden oruç tutmak caizdir. Nitekim Şeyhu’l-İslâm İbn Teymiyye rahîmehullâh şöyle demiştir: “Âşûrâ...

Âşûrâ günü hangi gündür?

Soru: Âşûrâ günü hangi gündür? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Âşûrâ günü, ümmetin cumhurunun üzerinde olduğu görüşe göre, Muharrrem ayının onuncu günüdür. Nitekim İmâm Nevevî rahîmehullâh, bu hususta şöyle demiştir: “Selef ve halefin âlimlerind...

Âşûrâ günü oruç tutmanın hükmü nedir?

Soru: Âşûrâ günü oruç tutmanın hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Âşûrâ günü oruç tutmak, sahîh delîllerin sârih delâletiyle ittifakla müstehâbtır. Nitekim Âişe radîyallâhu anhâ’dan rivâyet edildiğine göre, o, şöyle demiştir: “Câhiliye...

Tâûsâ günü hangi gündür ve bu günde oruç tutmanın hükmü nedir?

Soru: Tâûsâ günü hangi gündür ve bu günde oruç tutmanın hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Tâûsâ, Muharrem ayının dokuzuncu günüdür. Nitekim İmâm Nevevî rahîmehullâh, bu hususta şöyle demiştir: “Âşûrâ, Muharrem’in onuncu günüdür. Tâsûâ ise,...
aşure

Sahîh Âşûrâ Fıkhı

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI  Abdullâh Saîd el-Müderris . . MUKADDİME: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nu...