Arapça Dersleri – 4 (Müteallak, zarfı müstekar ve zarfı lağv)

ARAPÇA DERSLERİ -Müteallak, Zarfı Müstekar ve Zarfı Lağv-   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’In ismiyle. Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç...

Arapça Dersleri – 3 (Semâî âmiller ve harfi cerler)

ARAPÇA DERSLERİ -Semâî Âmiller ve Harfi Cerler-   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’In ismiyle. Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kims...

Arapça Dersleri – 2 (Âmil’in kısımları, lafzî ve manevî âmiller)

ARAPÇA DERSLERİ -Âmil’in kısımları, lafzî ve manevî âmiller-   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’In ismiyle. Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç...

Arapça Dersleri – 1 (Nahiv, âmil, ma’mul ve i’râb kelimelerinin tanımları)

ARAPÇA DERSLERİ -Nahiv, âmil, ma’mul ve i’râb kelimelerinin tanımları-   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’In ismiyle. Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nu...

Arapça Dersleri – Mukaddime

ARAPÇA DERSLERİ -Mukaddime-   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’In ismiyle. Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını...