İsim Sıfât Tevhîdindeki Kaideler

İSİM SIFÂT TEVHÎDİNDEKİ KAİDELER Abdullâh Saîd el-Müderris   Mukaddime:  Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O...

Allah’ın Sıfatlarını Kullarda Görmek

ALLAH’IN SIFATLARINI KULLARDA GÖRMEK  Esedullâh Saîd el-Muallim   ‘Kullara neden yetmez sadece Rablerine yönelmek? Ve neden yetmez birilerine sadece kul olmak?’ ‘En güzel isimlerin sahibinin yüce ismiyle…’  Bizler çok iyi biliyoruz ki; Allah Subhanehu ve Teâlâ’yla birlikte...

Allâh’a Îmân

  ALLÂH’A ÎMÂN Abdullâh Saîd el-Müderris Abdullâh Saîd el-Müderris Hocamızın kaleminden çıkan bu değerli kitâb, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat akîdesine göre Allâh’u Tealâ’yâ îmanın nasıl olması gerektiğini Kur’ân ve Sünnet naslarıyla ve de Ehl-...