İsim Sıfât Tevhîdindeki Kaideler

İSİM SIFÂT TEVHÎDİNDEKİ KAİDELER Abdullâh Saîd el-Müderris   Mukaddime:  Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O...

Allah’ın Sıfatlarını Kullarda Görmek

ALLAH’IN SIFATLARINI KULLARDA GÖRMEK  Esedullâh Saîd el-Muallim   ‘Kullara neden yetmez sadece Rablerine yönelmek? Ve neden yetmez birilerine sadece kul olmak?’ ‘En güzel isimlerin sahibinin yüce ismiyle…’  Bizler çok iyi biliyoruz ki; Allah Subhanehu ve Teâlâ’yla birlikte...