Allâh’a sövmenin hükmü nedir?

Soru: Allâh’a sövmenin hükmü nedir? Sorunun tafsilatı şöyledir: Allâh’u Teâlâ’ya sövmek büyük küfür müdür? Allâh’a söven bir kimse câhilse ve adet haline getirmişse(!) ya da maslahat gibi sebeblerden ötürü Müslümanlıktan çıkmaz demenin hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh...