Emin Olmak

EMİN OLMAK Esedullâh Saîd  Her türlü övgü ve övülmenin kendisine yapıldığı zatın ismiyle… O ki, dünyanın ve ahiretin sahibidir. O ki, tüm noksanlıklardan münezzeh olup, her şeye gücü yetendir. Ya Rab! Bizler aciz, Sen Kadirsin. Bizler fakir, Sen Ganisin. Bizler cahil, Se...

Allah’ın Varlığına İman

ALLAH’IN VARLIĞINA İMAN  Esedullâh Saîd   İslam inancı, altı esas üzerine bina edilmiş olup, bu esasların ilki Allah subhanehu ve teâlâ’ya imandır. Rasulullâh sallallâhu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şeriflerinde imanın bu altı esasını şu sözleriyle bizlere bildirmişt...

Allâh’a Îmân Etmek

ALLÂH’A ÎMÂN ETMEK Abdullâh Saîd el-Müderris   Mukaddime:  Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun...

Îmânın Altı Şartı

ÎMÂNIN ALTI ŞARTI Abdullâh Saîd el-Müderris     HUTBETU’L-HÂCE Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse...

Tevhid ve Tevhidin Kısımları

TEVHİD VE TEVHİDİN KISIMLARI Ebû Ubeyde Esedullah Said el-Muallim   Tevhid; Tevhid, Allah subhanehu ve teâlâ’nın kullarından istediği en büyük emir… Tevhid, yaratıcının kullarından istediği pak inanış, Allah subhanehu ve teâlâ’yı ibadetlerle birlemenin adı… Tevhid, Âlemlerin...

Îmân ne demektir?

Soru: Îmân ne demektir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. “Îmân الإِيمان” kelimesi lügatte iki mânâya gelir. Birincisi “آمَنَ emniyettir.” Güven vermek, güven içinde olmak demek olup, korkunun zıddıdır. Îmân kelimesinin ikinci mânâsı “التَّصْدِيق...

Îmânın Şartları

  ÎMÂNIN ŞARTLARI Abdullâh Saîd el-Müderris Abdullâh Saîd el-Müderris Hocamızın kaleminden çıkan bu değerli kitâb, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat akîdesine göre îmânın şartlarını Kur’ân ve Sünnet naslarıyla ve de Ehl-i Sünnet âlimlerinin kavilleri...

Allâh’a Îmân

  ALLÂH’A ÎMÂN Abdullâh Saîd el-Müderris Abdullâh Saîd el-Müderris Hocamızın kaleminden çıkan bu değerli kitâb, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat akîdesine göre Allâh’u Tealâ’yâ îmanın nasıl olması gerektiğini Kur’ân ve Sünnet naslarıyla ve de Ehl-...