İlmin Önemi

İLMİN ÖNEMİ  M.Furkân Saîd   Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidayete erdirdiğini hiç kimse sapıttıramaz, sapıttırdığını ise hiç...

Âlimler mutlak olarak delîl midirler?

Soru: Âlimler mutlak olarak delîl midirler? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Bu sorunun cevâbının istenilen faydayı sağlaması için öncelikle mutlak ve delîl kelimelerinin açıklanması gereklidir. -Soru itibariyle- Mutlak: Hiçbir şeye bağlı olmaya...