Edeple Bütünleşmek

EDEPLE BÜTÜNLEŞMEK  Ebû Abdulmelik   ‘Rahman ve Rahim olan Allâh’ın adı ile…’ Edep, güzel terbiye, iyi alışkanlıklarla birlikte utanılacak hata ve ayıplardan korunmak demektir. İnsan zekâsının kapısı olan edep, iman ehlinin eksilmez giysisi, en değerli süsü, mağlup olmaz...

Doğruluğun Önemi

DOĞRULUĞUN ÖNEMİ Mustafa b. Sezgin   Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismi ile… Yerleri ve gökleri… meşakkat çekmeden yaratan Rabbimize hamd olsun.  Mekke müşriklerinin bile “el’ Emin” olarak vasıflandırdığı, bizim için en güzel örnek olan nebimiz Muhammed sallallâhu...

Hesap Şuuru

HESAP ŞUURU Ebû Ubeyde el-Muallim   Besmeleyle başlıyoruz… Besmelesiz başlayan işler bereketsizken, bizler için bereket vermesini niyaz ediyoruz. O’nun dinini, O’nun kullarına dilimizin döndüğü ve gücümüzün yettiğince anlatmak amacımızken,O’nun izniyle, O’nun ismiyle, yine O’nun...