Günlük Zikirler / Subhânallâhi ve Bihamdihi, Subhânallâhi’l-Azîm

 GÜNLÜK ZİKİRLER Subhânallâhi ve Bihamdihi Subhânallâhi’l-Azîm Abdullah Saîd el-Müderris . Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amelleri...