Hanîf Mefhûmu

HANÎF MEFHÛMU Osman et-Tâlib   Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… Hanîf, sözlükte; “hanef” masdarından bir sıfattır. Hanef, dalaletten doğruluğa, çarpıklıktan düzgünlüğe meyletmek demektir. Nitekim doğruluktan eğriliğe, haktan haksızlığa meyletmeye de...

Mü’minin Şiarı Sakal

MÜ’MİNİN ŞİARI SAKAL Osman et-Tâlib   Rahman ve Rahim olan insanları en güzel şekilde yaratan Allah’ın adı ile… İnsanları en güzel şekilde yaratan Allah Teâlâ peygamberleri vasıtasıyla kulluk görevlerini onlara bildirdiği ve öğrettiği gi...

Erkekte Örtünür

ERKEKTE ÖRTÜNÜR Osman et-Tâlib   Rahman ve Rahim olan Allah-u Teâlâ’nın adıyla… Gelişiyle beraber insanlığı cahiliyyenin karanlıklarından medeni yaşamın en olgun seviyesine çıkarmak için Allah-u Teâlâ tevhidi insanlara öğreterek cahiliye döneminin sapkın adetlerini batı...
makale

Heveskâr Ümmet

HEVESKÂR ÜMMET Osman et-Talib Rahman ve Rahim, Âdil ve Âlim olan Allahu Teâlâ’nın adıyla, Günümüzde bazı ülkelerde yalancı baharlar yaşanıyor. Bu ülkelerin sakinleri dikta rejimlerinden çeşitli isyan faaliyetleriyle kurtulmalarını bahar olarak adlandırıyorlar. Ne acıdır ki,...

Aşk Mefhûmu

AŞK MEFHÛMU Osman et-Talib   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’u Teâlâ’nın ismiyle. Aşk, güncel hayatta sıklıkla karşımıza çıkan, insanlar arasında sıklıkla kullanılan ve “ilahi aşk”, “Allâh aşkına”, “aşka ermek”, “aşk ile...

Din ve Dünya Adamları

DİN VE DÜNYA ADAMLARI  Osman et-Talib   Rahmân ve Rahîm Olan Allâh’u Teâlâ’nın ismiyle… Güncel yaşamda bir şeyler dinlerken veya okurken karşımıza çıkan “Din adamları” tanımı dikkatimi çekiyor. Nedir din adamı? Din adamı: Herhangi bir organize dinde çeşitli dinî...
makale

Nazargahi İlâhi

NAZARGÂH-I İLÂHİ Osman et-Tâlib   İnsanların tüm organları yaratılışından vardır. Bir kısmı yaşamıyla gelişir, değişir. Bir kısmı yorulur ve yıpranır, zamanla hasta olanları da olur. Bunların içerisinde öyle bir tanesi var ki onun yapısı daha farklıdır: İnsanın kalbi. Kalp,...

Televizyon Belası

TELEVİZYON BELASI Osman et-Talib . Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle… Televizyon sözcüğü, Yunanca “uzak” anlamındaki “tele” ve Latince “gör” anlamındaki “visio”sözcüklerinden, 20.yüzyıl başlarında türetilmiş ve “uzaktan görmek” anlamına gelir. Televizyonun...