İlim Talebelerine Nasihatlar

İLİM TALEBELERİNE NASİHATLER Mustafa b. Sezgin   Hamd âlemlerin rabbi olan Allâh’a, salat ve selâm kendisinden sonraki ümmetine miras olarak ilmi bırakan O’nun şerefli Rasûlü’ne, aline ve ashabının üzerine olsun. Genç Talebe Kardeşlerim! Sizlerde görüyorsunuz ki, zamanımızda...

Artık Anlayın!

ARTIK ANLAYIN!  Mustafa b. Sezgin   Dîni’ni izzetli kılıp, muvahhidleri kâfirlerden ayıran yüce Allâh’ın ismiyle… Bu yazımızda inşallâh önceden İslâm coğrafyasına ait olup sonradan kâfir, müşrik ve mürtedler tarafından İslâmsızlaştırılan mekanlarda yaşayan insanımızın...

İmâm Ebû Hanîfe

İMÂM EBÛ HANÎFE Mustafa bin Sezgin     Mukaddime: Rahman ve Rahim olan Allâh’ın ismi ile… Hamd,-âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidayete...

İslâm’a Göre Düğün Merasimi

İSLÂMA GÖRE DÜĞÜN MERASİMİ Mustafa b. Sezgin   Bizler için en hayırlı Dini seçen Allah Azze ve Celle’nin ismi ile… O’na hamd, Rasûlüne salat ve selam eylerek… Gönderilmiş olduğumuz dünya semasında Müslümanlar olarak her daim imtihan edilmekteyiz. Bu imtihanlar bazen...

Kabul Edilen Tevbe

KABUL EDİLEN TEVBE Mustafa bin Sezgin   Tevbeleri kabul eden, kusurları örten, rahmeti ile muamele eden, bize din olarak İslam’ı seçen Allah Azze ve Celle’nin yüce ismi ile… Her bir insanoğlunda kötülüğü emreden, şeytanın askerlerinden bir asker olan nefis bulunmaktadır....

Tâğût ve Cüzleri

TÂĞÛT VE CÜZLERİ Mustafa b. Sezgin   Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismi ile… İnşallah bu yazımızda sansürlü/gizlenmiş kelimelerden biri olan tâğût ve cüzlerinden bahsedeceğim. Bilindiği üzere her bir diktatörün çekinmiş olduğu ve kendisine tabi olan toplumun bilmesini...

Kurtulacağınızı Mı Sandınız ?

KURTULACAĞINIZI MI SANDINIZ ?  Mustafa b. Sezgin   Hamdedilmeye layık olan ve hâkimiyeti elinde bulunduranın ismi ile… O’nun nebisi Muhammed’e salat ve selam eyleyerek… Modernleşen dünyanın, modernleşmeye çalışan insanları! Tek amacınız olmuştur dünya rahatlığı, zenginliği...

Nafile Namaz

NAFİLE NAMAZ   Mustafa b. Sezgin   Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin O’nun kuvvetine ihtiyaç duyduğu es-Samed olan Allah’ın ismi ile… Hamd, gönül dünyamızı aydınlığın simgesi ‘İslam’ ile şereflendiren Allah’adır. Salat ve selam âlemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed...

İlâhî Emir İttiba

İLÂHÎ EMİR İTTİBA  Mustafa b. Sezgin . Rububiyyetin ve Ulûhiyetin sıfatlarına eksiksiz sahip olan Allah Azze ve Celle’nin ismi ile… Zamanın ilerlemesi ile teknoloji geliştiği gibi insanlarda bu gelişimden etkilenmiştir. Teknoloji bize birçok kolaylık katsa da, zararı faydasından...

İslâm’da Kabirciliğin Sakıncaları

İSLÂM’DA KABİRCİLİĞİN SAKINCALARI  Mustafa b. Sezgin   Maddeyi ve manayı yaratan; bedeni ve ruhu rızıklandıran; evvele ve âhire hükümran olan Allâh Azze ve Celle’nin yüce ismiyle… “Bize din olarak İslam’ı seçen ve bu dini kemale erdiren” (Maide: 5/3)...

Doğruluğun Önemi

DOĞRULUĞUN ÖNEMİ Mustafa b. Sezgin   Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismi ile… Yerleri ve gökleri… meşakkat çekmeden yaratan Rabbimize hamd olsun.  Mekke müşriklerinin bile “el’ Emin” olarak vasıflandırdığı, bizim için en güzel örnek olan nebimiz Muhammed sallallâhu...

Allah’ın Kulları Üzerindeki Hakkı

 ALLAH’IN KULLARI ÜZERİNDEKİ HAKKI  Mustafa b. Sezgin   Değerli muvahhid kardeşlerim! Acaba hiç düşündük mü, Allah Subhânehu ve Teâlâ yarattığı kulların hakkına riayet edilmesini önemle emrederken, kendisinin haklarına riayet edilmesini emretmemiş midir? Veyahut ta biz,...
12