Ölüm ve Sâlih Amel

ÖLÜM VE SALİH AMEL  Muhammed Şahan   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’u Teâlâ’nın adıyla… Hamd,-âlemlerin rabbi olan- Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidayete...

Dinler Arası Diyalog

DİNLER ARASI DİYALOG Muhammed Şahan   Tüm mülkün sahibi ve kâinattaki tek hükümdâr olan Allâh’ın ismiyle… Günümüzde İslâm’ı ortadan kaldırmak için birçok politika uygulanmaktadır. Bu politikalar öylesine aldatıcıdır ki, insanlar günden güne İslâm’dan ve ima...

İfâde Sanatı

İFÂDE SANATI Muhammed Şahan   Tüm mülkün sahibi ve kâinattaki tek hükümdâr olan Allâh’ın ismiyle… Canlıların hemen hemen hepsi kendilerini ifâde etmeye ihtiyaç duyarlar. İnsanlar hatta hayvanlar bile kendilerine özgü birtakım sesler çıkartarak iletişim kurmaya ve kendilerini...