İlmin Önemi

İLMİN ÖNEMİ  M.Furkân Saîd   Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidayete erdirdiğini hiç kimse sapıttıramaz, sapıttırdığını ise hiç...

Namaz Kılacak Var

NAMAZ KILACAK VAR M. Furkân Saîd   Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç...

Sabrı Kuşanmak

SABRI KUŞANMAK M.Furkân Saîd   Yaşamın ve ölümün fitnesinden sana sığınan bu kul, Senin adın ile başlıyor… Bu hayat, elem, keder, sıkıntı, zahmet ve meşakkat mahallidir. Mümine zindan, kâfir için ise cennettir. Zira mü’minler bu dünya hayatından bu fâniyattan sonra ölümün dah...