Edeple Bütünleşmek

EDEPLE BÜTÜNLEŞMEK  Ebû Abdulmelik   ‘Rahman ve Rahim olan Allâh’ın adı ile…’ Edep, güzel terbiye, iyi alışkanlıklarla birlikte utanılacak hata ve ayıplardan korunmak demektir. İnsan zekâsının kapısı olan edep, iman ehlinin eksilmez giysisi, en değerli süsü, mağlup olmaz...

Riya Küçük Şirktir

RİYA KÜÇÜK ŞİRKTİR Alî Yolcu   Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle… Âlemlere rahmet olarak elçisini gönderen, gönderdiği elçisi ile insanlara hidayet ve nur kaynağı olan ve Kur’an-ı Kerim’i indiren Allah’u Teâlâ’ya hamd olsun. Salat ve...

İki Dîn

İKİ DÎN Ebû Berâ b. Kâsım    Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle… Dinini bütün dinlere üstün kılmak için Rasulünün hak din ile gönderen Allah’a hamd olsun. Salat ve selam hak ve hidayet ile gönderilen Rasulüne aline ve ashabına olsun. Bu yazımızda iki dinden bahsedeceğiz....

Göz Zinâsı

GÖZ ZİNÂSI Alî Yolcu   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle, O’ndan yardım ve başarı dileyerek…  İnsânların yaptığı günâhları tevbe vesilesiyle affedip onlara nebîleri aracılıyla doğru yolu gösteren âlemlerin Rabbine hamd olsun. Salât ve selâm insânların en şereflisi...

Allâh’ın Razı Olduğu Üç Şey

ALLÂH’IN RAZI OLDUĞU ÜÇ ŞEY  Ebû Abdulmelik   ‘Rahman ve Rahim olan Allâh’ın adı ile…’ Rabb olarak Allâh’tan razı olmuş muvahhid mü’minlerin yegâne Rabbleri olan Allâh’ı razı etmek için O’nun emrettiği gibi iman edip gereğince salih amel işlemeleri gerekir.  Gerek...