Yılbaşı Kutlamak

YILBAŞI KUTLAMAK Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Dînini bütün dînlere üstün kılan Allâh’a hamd olsun. Salat ve selâm bu hak dînin son Peygamberinin ve O’na ihsan ilkesince tâbi olan tüm haniflerin üzerine olsun. Allâh’u Teâlâ her ümmete...

Kibir

KİBİR Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla, En güzel isimlerin ve tüm kemâl sıfatların sahibine hamd olsun. Salat ve selâm son Nebi’nin âlinin, ashâbının ve tüm tevhid ehlinin üzerine olsun. Allâh subhânehu ve teâlâ dînini kemâle erdirmiş, hak v...

Sahâbe Hakkındaki Akîdemiz

SAHÂBE HAKKINDAKİ AKÎDEMİZ  Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in inanç esaslarından bir tanesi de, Ashâb’ı Kirâm’ı hayırla yâd etmek, onlara tan etmemek, hata ve kusurlarını araştırmadan hesablarını Allâh’u Teâlâ’y...

Mevlid Kandili

MEVLİD KANDİLİ Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla… Dînini kemâle erdiren Allâh Subhâhu ve Têâlâ’ya hamd olsun. Salat ve selâm bu hak dîni bizlere tebliğ ve tebyin eden Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellemin, âlinin, ashâbının ve hak davada...

Eğitimin Önemi

EĞİTİMİN ÖNEMİ Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd yalnızca Allâh’a âittir. O’na hamdeder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç...

Ammâr bin Yâsir ve Ailesi

ŞEHÂDET YOLUNUN İLK TÂLİBLİLERİ AMMÂR BİN YÂSİR VE AİLESİ Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Baba Yâsir bin Âmir radıyallâhu anh: Nesebi: Yâsir bin Âmir radıyallâhu anh arab asıllıdır. Kendilerine Arab-ı Âribe ismi verilmektedir....

Nefis Muhasebesi

NEFİS MUHASEBESİ Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle, “Muhakkak ki sözlerin en doğrusu Allâh’ın kelâmı,yolların en hayırlısı da Muhammed’in sallallâhu aleyhi ve sellem yoludur. Amellerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır....

İçi Boşaltılan Kavramlar

 İÇİ BOŞALTILAN KAVRAMLAR  Abdurrezzak el-Muhâcir   Hamd âlemlerin rabbi olan Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya âittir. Salat ve selâm yaratılmışların en hayırlısı Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’ in, âlinin, ashâbının ve tüm müslümanların üzerine olsun. Yaşamakta olduğumuz...

Selmân-ı Fârisi

SELMÂN-I FÂRİSİ  Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Doğumu: Selman radıyallâhu anh’ın doğum yeri hakkında farklı rivâyetler bulunmaktadır. Bu rivâyetlerden birinde doğum yeri İran’a bağlı olan İsfahan’ın Cayy kasabasıdır. Bir başka...

Bilâl bin Rebâh

BİLÂL BİN REBÂH Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Doğumu: Bilâl radıyallâhu anh’ın İslâm dinîne girmeden önceki hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Bir rivâyete göre Mekke’de bulunan, diğer bir nakilde ise Arabistan’ın...

Ruhun Belâsı Müzik

RUHUN BELASI MÜZİK Abdurrezzak el-Muhâcir   “Rahmân ve Râhim olan Allâh’ın adıyla…” Hamd “kun” (ol) emri ile tüm mahlukâtı yoktan var eden, bir hiç iken var olan bütün bu yaratılmışları “er-Rezzâk” sıfatı ile rızıklandıran, yoktan var eder...