Namaz ve Huşu

NAMAZ VE HUŞU Abdullâh el-Eşrefî   Her şeye güç yetiren “Kudret”, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan “Samed” sıfatlarına sâhip olanın ismiyle… Rabb Teâlâ bizleri yoktan yarattı ve her dâim yaşatmakta. İmtihan yurdu olan dünyâya yollamış, her an rızıklandırmaktadır. O Rabb ki,...

İlâhî Emîr Oku

İLÂHÎ EMÎR OKU Abdullâh el-Eşrefî   İlk emir olan okuma ibâdetini yerine getirerek… Bizleri yoktan var eden Allâh’ın ismiyle…  Okumak günümüzde Müslüman’ın olmazsa olmaz bir vasfıdır. Değeri ve önemi büyük olan bir ibâdettir. Şimdinin ve geçmişin en saygın eylemidir. Okumak,...

Câhiliye

CÂHİLİYE  Abdullâh el-Eşrefî   Yerin ve göğün tek hâkimi olan Allâh’ın ismiyle… Bilindiği üzere yeryüzünde genel olarak iki yaşam tarzı ve hayat nizâmı vardır. Bunların birincisi İslâm Dîni’dir. İslâm Dîni:  Değer, ölçü, düşünce, inanç, hüküm, ahlak ve yaşam sistemi… Allâh...

Kurtuluş Çağrısı

KURTULUŞ ÇAĞRISI Abdullâh el-Eşrefî   Rahmet ve adalet sahibinin ismiyele… Davet, gece karanlığında cehenneme doğru sürüklenen binlerce insanı kurtarma çabasıdır. O, doğruya insanları çağırarak gerçek dini öğretmek, yanlıştan uyarıp, cehennem yolcularını hak dine yöneltm...

Değerli Varlığımız Zaman

 DEĞERLİ VARLIĞIMIZ ZAMAN Abdullâh el-Eşrefî   el-Evvel ve el-Ahir olanın ismiyle… Zaman, en çok ihtiyaç duyduğumuz ve en az sahip olduğumuz, Rabbimizin en güzel nimeti ve en değerli emanetidir. Bir servet kadar değerli olan zaman elimizden kayıp giden bir su gibi hızlıca...

Hedefimiz Olmalı

HEDEFİMİZ OLMALI  Abdullâh el-Eşrefî   Her şeyi yoktan yaratan, Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle… Hedef; amaç ve gâyedir. Kişinin hedefi, onun için çaba gösterdiği amaç edindiği şeydir. İnsanlar hedeflerinin yüceliği kadar büyüktür. Hedefsiz olan insanlar ise, yaşayan...

İslamî Bir Nesil Nasıl Yetişir?

İSLÂMÎ BİR NESİL NASIL YETİŞİR? Abdullâh el-Eşrefî   Yaratan, yaşatan ve yönetmeye en layık olanın ismiyle… Her ailenin, topluluğun ve hatta her ümmetin geleceği gençleridir. Sünnetullah’ın gereği olarak her bir asırda insânlık yenilenir.  Beden elbisesini giymeyi bekleyen...