Emin Olmak

EMİN OLMAK Esedullâh Saîd  Her türlü övgü ve övülmenin kendisine yapıldığı zatın ismiyle… O ki, dünyanın ve ahiretin sahibidir. O ki, tüm noksanlıklardan münezzeh olup, her şeye gücü yetendir. Ya Rab! Bizler aciz, Sen Kadirsin. Bizler fakir, Sen Ganisin. Bizler cahil, Se...

Siz Hangi Zümredensiniz?

SİZ HANGİ ZÜMREDENSİNİZ?  Abdullâh Saîd el-Müderris   Üzerimize vâcib olanın zikrinden sonra… Bu günlerde birleri, “haricilik” yaftasıyla belirli kesimleri kötülemeği meslek edinmiş durumda. Ancak bunu yapan kimseler, hariciliğin ne olduğunu anlatmıyorlar. Sadec...