Âlimler mutlak olarak delîl midirler?

Soru: Âlimler mutlak olarak delîl midirler? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Bu sorunun cevâbının istenilen faydayı sağlaması için öncelikle mutlak ve delîl kelimelerinin açıklanması gereklidir. -Soru itibariyle- Mutlak: Hiçbir şeye bağlı olmaya...

En Büyük Nimet İman

EN BÜYÜK NİMET İMAN  Mustafa b. Sezgin    Yaratan, yaşatan ve yönetenin ismiyle… Bize din olarak İslam Dini’ni seçen Allah Subhanehu ve Teala’ya hamdolsun. O ki, şeytanın tuzaklarına karşı kullarını korumak için, Nebi ve Resulleri ile hidayet yolunu göstermiştir. Artık kim...
teşride bulunmak

Teşride Bulunmak

TEŞRİDE BULUNMAK Ebû Ubeyde el-Muallim MUKADDİME: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...