Sabrı Kuşanmak

SABRI KUŞANMAK M.Furkân Saîd   Yaşamın ve ölümün fitnesinden sana sığınan bu kul, Senin adın ile başlıyor… Bu hayat, elem, keder, sıkıntı, zahmet ve meşakkat mahallidir. Mümine zindan, kâfir için ise cennettir. Zira mü’minler bu dünya hayatından bu fâniyattan sonra ölümün dah...

Cinsel ilişkiden sonra özrün ortaya çıkması keffâreti düşürür mü?

Soru: Cinsel ilişkiden sonra özrün ortaya çıkması keffâreti düşürür mü?  Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Oruç cinsel ilişki ile bozulduktan sonra orucu bozmayı mubah kılan sefer gibi bir özrün ortaya çıkması, keffâreti düşürmez. Çünkü keffâreti...

Cinsel ilişkinin keffâret ödenmeden başka bir günde tekrarlanmasıyla keffârette tekerrür eder mi?

Soru: Cinsel ilişkinin keffâret ödenmeden başka bir günde tekrarlanmasıyla keffârette tekerrür eder mi?   Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Cinsel ilişki gün içinde birden çok tekrarlandığında bir keffâret gereklidir. Ancak farklı günlerde tekrarlanması...

Keffâreti gerektiren şeyler nelerdir?

Soru: Keffâreti gerektiren şeyler nelerdir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Keffâret ancak oruç tam bir cinsel ilişki ile bozulduğunda gereklidir. Nitekim:  “Ebû Hureyre radıyallâhu anh’dan rivâyet olunduğuna göre, Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem’e...

Hilâli gören şâhitlerin sayıları ve vasıfları nelerdir?

Soru: Hilâli gören şâhitlerin sayıları ve vasıfları nelerdir?  Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Ramazan hilâlinin görüldüğü hava, ister açık olsun ister olmasın âdil ve akıllı bir şahidin şahitliği ile sabit olur. Nitekim: “İbn Ömer radıyallâhu anh’dan...

Küfür ne demektir?

Soru: Küfür ne demektir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Küfür kelimesi lügatte: “Örtmek ve gizlemek” gibi manalara gelmektedir. İslâmî ıstılahta küfür: “Îmânın zıddıdır. Yani: Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in Allâh’u Teâlâ’dan...

Îmân ne demektir?

Soru: Îmân ne demektir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. “Îmân الإِيمان” kelimesi lügatte iki mânâya gelir. Birincisi “آمَنَ emniyettir.” Güven vermek, güven içinde olmak demek olup, korkunun zıddıdır. Îmân kelimesinin ikinci mânâsı “التَّصْدِيق...

“Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat tâğutları reddetmeyen bir kimsenin hükmü nedir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat tâğutları reddetmeyen bir kimsenin hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Öncelikle tağut kavramından neyin kastedildiği önemlidir. Bundan kastedilen Allâh’ın dışında kendisine tapınılan beşeri sistemler...

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat tâğutları reddetmeyen bir kimsenin hükmü nedir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat tâğutları reddetmeyen bir kimsenin hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Öncelikle tağut kavramından neyin kastedildiği önemlidir. Bundan kastedilen Allâh’ın dışında kendisine tapınılan beşeri sistemler...

İttibâ Risâlesi

İTTİBÂ RİSÂLESİ Abdullâh Saîd el-Müderris   Mukaddime: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...

“Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat bu kelimenin mânâsını bilmeyen bir kimsenin hükmü nedir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat bu kelimenin mânâsını bilmeyen bir kimsenin hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.  “Lâ İlâhe İllâllah” kelime-i tevhidinin ne manaya geldiğini bilmeyen bir kimse bu kelimeyi günde yüzbin defa da zikrets...

“Lâ İlâhe İllâllah”ın rükünleri ve şartları nelerdir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah”ın rükünleri ve şartları nelerdir?  Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Sorulan bu sorunun cevâbı burada anlatılamayacak kadar geniştir. Ancak soruya cevâb vermek asıl olduğundan, “Lâ İlâhe İllâllah”ın rükünleri ve şartları kısaca...
12